مکانیزم خلبانی دوسر نبشی ( L 24 , L 40 ) DY014

قابلیت جابجایی پشتی و دسته مبل به صورت افقی و به میزان تعیین شده (حدود 40 سانتی متر ) را دارد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ