مکانیزم خلبانی دوسر نبش (6mm , 8mm ) DY012

قابلیت جابجایی پشتی و دسته مبل به صورت افقی به میزان تعیین شده (حدود 40 سانتی متر) را دارد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ