مکانیزم خلبانی (L 40 , L 24 ) DY011

قابلیت جابجایی پشتی و دسته مبل به صورت افقی و به میزان تعیین شده (حدود 40 و 24 سانتی متر) را دارد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ