مکانیزم پشتی بازودار DY020

این مکانیزم قابلیت جابجایی پشتی مبل حدود 30 سانتی متر را دارد که در پشتی مبل حالت شکستگی فانتزی بوجود می آورد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ