پایه مبل DY024

ساخت انواع پایه های تزئینی مبل در سایز و شکل های مختلف