مکانیزم بارسلونایی DY006

قابلیت جابجایی افقی پشتی مبل حدود 40 سانتی متر را به طور چرخشی فراهم می کند

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ