مکانیزم باکس تخت ( کوچک و بزرگ ) DY018

قابلیت ایجاد باکس زیر تخت های یکنفره و دو نفره را دارد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ