مکانیزم تخت شو صفر از دیوار DY019

این مکانیزم امکان تبدیل مبل به تخت بدون نیاز به جابجایی مبل را دارد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ