مکانیزم خلبانی دنده ایی DY021

این مکانیزم قابلیت جابجایی پشتی مبل به صورت افقی در 7 مرحله را دارد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ