مکانیزم خلبانی دوسر ثابت ( L 24 , L 40 ) DY013

قابلیت جابجایی پشتی و دسته مبل به صورت افقی و به میزان تعیین شده (حدود 40 و 24 سانتی متر ) را دارد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ