مکانیزم ساعتی (مناسب برای پشتی و دسته مبل) DY004

با نصب این مکانیزم بر روی مبل می توان زاویه دسته یا پشت سری مبل را تا 9 زاویه متفاوت تغییر داد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ