مکانیزم چنگکی مبل L – DY010

موقع اتصال باعث تثبیت مکان فعلی مبل می شود

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ