مکانیزم کشویی لنکوور (کشویی دسته مبل) DY005

افزودن قابلیت جابجایی دسته مبل هنگام تنظیم مدل L

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ