مکانیزم گردان دسته DY028

قابلیت حرکت چرخشی دسته مبل به میزان 180 درجه را دارد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ